تالار زبانشناس

مفهوم جمله آخر نفهمیدم

سلام این تیکه از جمله به چه معنیه
experiences, specific examples of success with English.

But I want you to find two, three, four, maybe five, man, maybe ten if you have them, experiences, specific examples of success with English.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

2 Likes

چیز خاصی نمیگه.
من ازتون میخوام که دو، سه، جهار، شاید پنج تا،‌شاید اصلا اگه دارین ده تا تجربه و مثال مشخص از موفقیت در زبان انگلیسی، ، پیدا کنین

1 Likes