تالار زبانشناس

معنی دقیق این جمله چیه وچرا اینطوری ترجمه شده؟


چرا ترجمه شده به پسر پادشاه گفتند؟؟؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام عزیزمو دقیقا کدوم جمله؟
اگه این رو میگین:
A silence came over the crowd as they entered
came over: تحت اللفظیش میشه «آمد روی» جمعیت، ولی خب میتونیم ترجمه کنیم که سکوت روی جمعیت سایه انداخت، سکوت جمعیت را در بر گرفت، سکوت بر جمعیت حاکم شد، مستولی شد و…
As they entered : در حالیکه آنها وارد شدند. as خیلی وقتا معنی درحالیکه میده.

2 Likes

The king’s son was told that a great princess, that no one knew, had arrived and he ran out to meet her

منظورم این جمله است با ترجمه هماهنگ نیست اینجا ترجمه میگه به پسر پادشاه خبر دادن ولی تو جمله انگلیسی نوشته پسر پادشاه گفت چجوریاس؟؟؟؟؟؟