تالار زبانشناس

چرا از if استفاده میکنیم

چرا در جمله Macbeth asks the witches if he’s in danger. کلمه if بکار رفته و نحوه ترجمه جملات به این فرم به چه صورت است؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام دوست عزیز :cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:
به تاپیک های پایین سر بزنید :point_down:t2::point_down:t2::point_down:t2:
1 Likes