تالار زبانشناس

Go بجای went?

I’m curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what’s happening

چطوریه که از فعل ساده go در زمان گذشته استفاده کرده؟


این تاپیک مربوط به درس« جشنواره روز مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

1 Likes

I walk to the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers.

باز هم میبینم که از walk در جمله بالا بکار رفته

1 Likes

سلام
راوی داره داستان رو تو زمان حال بیان میکنه ن زمان گذشته

2 Likes

درسته داستان به زمان گذشته است ولی گوینده داره درمورد اون زمان حال صحبت میکنه ولی کل داستان گذشته است

1 Likes