تالار زبانشناس

درس «ارتش راهبه‌ها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس ارتش راهبه‌ها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «ارتش راهبه‌ها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes