تالار زبانشناس

خودم میگم به انگلیسی

میخواستم بدونم " خودم میگم" به انگلیسی چی میشه


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

2 Likes

I say it myself

اگر یکم راجب موقعیت و منظور بگی بهتر میشه.

3 Likes

I am saying
I am saying that
I am saying it
I am telling
I am telling that
I am telling it
I say
I tell

بستگی داری کجا بخوای چی رو بگی ، اصطلاحاتی نیز وجود دارد

1 Likes