تالار زبانشناس

he'd ever had—he was going to take the goose!

زمان جمله چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام
زمان این جمله هم past perfect هست
Had+pp

اگه در مورد این زمانا اشکال دارید به موصوع های زیر برید

میشه معنی و ساختار had been و had رو توضیح بدین مثلا had been returnedو had returned

) Phil had had three children. Had Phil had two children? No, Phil hadn’t had two children. He had had three children. 2) فیل سه فرزند داشت

برای زمان حال کامل هم به موصوع های زیر

Past perfect and present perfect

3 Likes