تالار زبانشناس

معنی get؟؟؟

معنی get چی میشه ؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

کلمه ی get معانی منفاوتی داره بسته به اینکه در چه جمله ای به بکار بره یا با چه کلماتی همنشین بشه ولی به طور کلی ترجمه می شه :

گرفتن ، بدست اوردن ، به دست اوردن ، تحصیل شده ، کسب کرده ، بدست امده ، فرزند ، بدست اوردن ، فراهم کردن ، حاصل کردن ، تحصیل کردن ، تهیه کردن ، فهمیدن ، رسیدن ، عادت کردن ، ربودن ، فائق امدن ، زدن ، (درمورد جانوران) زایش ، تولد ،
در علوم مهندسی: گرفتن گیر اوردن ، کامپیوتر: حاصل کردن ،
در قانون ـ فقه: مجاب کردن ساختن ،
در ورزش: برگشت عالی توپ مشکل در تنیس و اسکواش
و خیلی معانی دیگه

1 Likes