تالار زبانشناس

معرفی نرم افزار برای عربی

برای عربیم نرم افزاری هست؟خوب باشه

4 Likes

فک کنم doulingo خوبه. البته اگه عربی رو پشتیبانی کنه.

4 Likes

عربیو پشتیبانی میکنه
متاسفانه فارسیو پشتیبانی نمیکنه :crying_cat_face: :broken_heart:

یه برنامه که رویه ش مثل زبانشناس باشه ولی برای عربی

5 Likes

آخ ببخشید فراموش کرده بودم. ::neutral_face:

3 Likes

دولینگو هنوز فارسی پشتیبانی نمیکنه، اما اپ ilingo وطنی، بومی سازی شده دولینگو فقط برای یادگیری انگلیسی هستش،
اما اون اپی که دنبالش هستید،
چیزی نیست جز اپ LingQ جهانی استیو کافمن برای یادگیری خیلی زبانها و تقریبا همه سطوح

4 Likes

IMG_20201008_205718_073

https://t.me/AJhogeIRAN/530

3 Likes

چه عالی
خیلی ممنون :hibiscus:

2 Likes

تشکر بابت معرفی :slightly_smiling_face::pray:

3 Likes