تالار زبانشناس

معنی date و dating trauma چیه، ؟


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « باورها »

1 Likes

اینجا dating یعنی قرار گذاشتن و بیرون رفتن با افراد برای آشنایی و به نیت رمانتیک.
Trauma یعنی حالت ترس یا نگرانی یا حالت روحی بدی که به خاطر تجربیات بد ایجاد میشه از نظر روانشناسی.
با همدیگه یعنی اینکه از قرار عاشقانه گذاشتن میترسه و خاطره ی بد داره

2 Likes

ممنون توضیح جامعی بود

1 Likes