تالار زبانشناس

استفاده از کلمه here

چرا از کلمه here در شروع جمله استفاده شده میتونست از this استفاده کنه
here is special drink


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
this به معنای این هستش واما here به معنای دراینجا،یا هم اکنون رو میده واز this کامل ترو مفهمومی تره و نیز به مکان اشاره کرده

1 Likes