درس «سفر خطرناک یک پناه‌جو»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس سفر خطرناک یک پناه‌جو ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «داستان پناهجويي از سوريه» مراجعه بفرمایید.

1 پسندیده