تالار زبانشناس

درس جک و لوبیای سخرآمیز

if it weren’t for those three magic beans, I never would have learned how to play giant baseball.”
چرا گفته شده it weren’t؟
نباید it wasn’t باشه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام. به خاطر ساختار شرطی هست و اینکه با if اومده. وقتی موقعیتی فرضی رو بیان میکنیم که در واقعیت اتفاق نیفتاده.

4 Likes

ساختار شرطی باشه it باید were باهاش بیاد؟
یا کلا هرچیزی که سوم شخص مفرد بشه نباید was بیاد در ساختار شرطی نوع دوم؟

2 Likes

در شرطی نوع دوم، وقتی فعلی که در قسمت if میاد، فعل to be باشه، ما به هرحال براش were استفاده میکنیم. مهم نیست فاعل سوم شخص مفرد باشه یا نباشه.
البته اینم در جریان باشین که در انگلیسی مدرن و روزمره یواش یواش دارن از همون was استفاده میکنن بعضیا. ولی از نظر گرامر هنوز همین قانونه،‌ و مطمئن تره که از همین روش استفاده کنیم که غلطی ازمون گرفته نشه.

4 Likes

سلام چرا متن نوشتهwerent اما صدای داستان چیز دیگه ای میگه مثلborn

2 Likes