تالار زبانشناس

حفظ کردن داستان

سلام دوستان
من تازه شروع کردم
آیا با توجه به ۵ مرحله ای که بیان شده برای یادگیری و اینکه آخرین مرحله بازگویی هست همه شما عزیزان هر داستان را از حفظ برای خودتون میگید؟
و اینکه روزی ۱ داستان کار کردن کافیه چون اگر بخواهیم حفظ کنیم احتمالا بیشتر از یک داستان در روز سخت خواهد بود

من جوجه اردکو بیست دفعه گوش کردم و یه هفته طول کشید اون تازه آسونه فرمانده مکبث سخته راستش حوصله سربر میشه