تالار زبانشناس

Loft& attic فرق


این تاپیک مربوط به فصل« مزرعه لاک ویلو، شب شنبه » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « بابا لنگ دراز »

3 Likes

سلام . تو این سایت خیلی خوب توضیح داده

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.differencebetween.com/difference-between-loft-and-vs-attic/&ved=2ahUKEwji27X1oMbrAhXS6qQKHb25BpAQFjAJegQIBhAB&usg=AOvVaw1bh18I5y9B0UeVd_4q9fnp

1 Likes

هردوشون به معنی اتاق زیز شیروونی ان . ولی یه تفاوت ریز وجود داره. اینکه attic فضای بسته تری داره و بیشتر خرت و پرتاشون و اونجا جا میدن ولی loft فضای باز تری داره

2 Likes