تالار زبانشناس

درس «چهل سال انتظار براي پايان جنگ»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس چهل سال انتظار براي پايان جنگ ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «چهل سال انتظار براي پايان جنگ» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

معنای raging on رو پیدا نکردم تو دیکشنری ها…

1 Likes