تالار زبانشناس

معنی flew away چیست؟

معنی flew away چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

پرواز کردن و رفتند ، :innocent:

1 Likes