تالار زبانشناس

چرا دو فعل حال استمراری در یک جمله؟

Aron is thinking of cutting off his arm
چرا در جمله بالا فعل cut هم ing دار امده است؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

سلام
اینجا cutting مصدر هستش
ما میگیم think of some thing
یعنی باید بعد think of یا باید اسم بیاد یا اگه فعل میاد باید به شکل مصدر بیاد که برای مصدر ساختن به بعضی فعل ها ing اضافه میکنن به بعضی ها هم قبل فعل to اضافه میشه

فعل think که رفته تو زمان حال استمراری و cutting هم مصدر هستش، نرفته تو حال استمراری بهش ing اضافه شده تا به مصدر تبدیل بشه.

آرن داره در مورد بریدن دستش فکر میکنه

2 Likes