تالار زبانشناس

منظور از grammar sucks چیه

But when you speak your grammar sucks, it’s terrible


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته) »

2 Likes

سلام‌ . suck معانی متفاوتی داره . در اینجا یک اصطلاحه به معنای افتضاح بودن یا همون terrible .

یعنی : وقتی صحبت می کنید گرامرتون افتضاحه ، خیلی بده

3 Likes