تالار زبانشناس

عدم تطابق زیرنویس با فیلم

سلام زیرنویس انگلیسی بعضی از بخش‌ها ناهماهنگه لطفا اصلاح کنید


این تاپیک مربوط به بخش« 15بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « هری پاتر و سنگ جادو »

6 Likes

حتما رسیدگی میکنیم ممنون اطلاع دادین🌹

2 Likes