تالار زبانشناس

معنی You're up

You jumping around? You’re up,


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته) »

5 Likes

you’re up
معنی: نوبت توئه

10 Likes

به معنی( شما سرحال هستید)هم میده

3 Likes