تالار زبانشناس

نوع ترکیب The pillow fairy

دوستان می خواستم بدونم عنوان متن یعنی The pillow fairy چه نوع ترکیبیه؟ اگه موصوف و صفته چرا اول موصوف اومده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

اینجا توضیحاتی دادم: