تالار زبانشناس

اینجا carry به چه معناست؟

سلام

The store carried both red and white wine


این تاپیک مربوط به « ساحل آمالفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « ساحل آمالفی »

3 Likes

سلام!
یعنی عرضه کردن [توی مغازه]

4 Likes