تالار زبانشناس

پاراگراف اخر داستان جوجه اردک زشت

چرا بعد از watchedکلمه asقرار گرفته؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام . در اینجا به معنای «در حالیکه » هست…

سوالتون تکراریه خیلی ها پرسیدن لطفا تو تالار سرچ کنید کلی تاپیک هست در این باره

5 Likes

سلام . در اینجا به معنای «در حالیکه » هست…

سوالتون تکراریه خیلی ها پرسیدن لطفا تو تالار سرچ کنید کلی تاپیک هست در این

1 Likes