تالار زبانشناس

منظور ازforce the compliment out

سلام معنیforce the compliment out در جمله زیر
She had to force the compliment out

, she was always so harsh and rude so she had to cough it up. She had to force the compliment out.


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته) »

1 Likes

به زور تعریف میکرد، به زور خودشو مجبور میکرد یه تعریفی بکنه

2 Likes