تالار زبانشناس

معني تركيب دو كلمه

Coming after چي معني ميده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

تعقیب (کسی): تلاش برای پیدا کردن یا دستگیری (کسی که می خواین مجازات کنین)

They’re worried that the government might be coming after them.

7 Likes