تالار زبانشناس

نحوه بیان درست او سردش هست و او سردش بود


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

He/ she is cold.
He/ she was cold.

2 Likes