تالار زبانشناس

Blackjack table & poker tableفرق

سلام این دو تا چین؟


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

3 Likes

میزهایی هستن که برای دو نوع بازی با ورق استفاده میشه

3 Likes