تالار زبانشناس

سلام مشکل در معنا twist

I can’t wait to see that movie. Is it good? -Awesome. Wait, totally, hypothetically, do you like movies with a shocking twist where all the main character die at the end? -Yes. You will love this movie.


این تاپیک مربوط به درس« علاالدین و ویل اسمیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

2 Likes

منظور از a shocking twist در این جمله یک تغییر ناگهانی و غیر منتظره در فیلمه. که مثلا آخر فیلم همه کاراکتر های اصلی میمیرن.

1 Likes