تالار زبانشناس

چرا tell استفاده شده؟

چرا در این جمله بعد از tell ، کلمه the truth آورده شده؟
مگه نباید بعد از tell ، کسی(sb) بیاد و بعد از say چیزی(sth) ؟
I promise to only tell the truth


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

تفاوت say و tell

در این مطلب به بررسی تفاوت say و tell و نحوه استفاده از آنها در زبان انگلیسی میپردازیم.

۱- تفاوت معنایی

معمولاً با استفاده از Say بیشتر روی جمله یا حرفی که زده شده تأکید داریم، و با tell روی پیام یا مضمون آنچه گفته شده.
۲- تفاوت در کاربرد آنها و جایگاه مفعول جملات مربوطه

معمولاً زمانی از tell استفاده می‌کنیم که بعد از آن خواهیم گفت که مخاطب کیست (اسم یا ضمیر مخاطب بلافاصله بعد از tell می‌آید):

TELL SOMEBODY SOMETHING

John told me that you were sick. (not John said me)

جان بهم گفت که مریضی

What did you tell your mother? (not say your mother)

به مادرت چی گفتی؟

در غیر اینصورت از say استفاده می‌کنیم:

SAY SOMEBODY

John said you are sick. (not John told that…)

جان گفت که مریضی

What did you say?

چی گفتی؟
نکته ۱- در صورتی که از فعل say استفاده کردیم و خواستیم مخاطب را نیز در جمله بیاوریم می‌بایست از حرف اضافه to استفاده نماییم:

SAY SOMETHING (TO SOMEBODY)

She said good-bye to me!

بهم گفت خداحافظ (باهام خداحافظی کرد)

He said something funny to Alex.

یه چیز خنده دار به الکس گفت.

نکته ۲- همانطور که گفتیم معمولاً بلافاصله بعد از tell مخاطب می‌آید:

Tell + indirect object (فرد یا افراد مخاطب) + direct object (جمله یا عبارت نقل قول شده)

ولی عبارات یا ساختارهای زیر استثناء میباشند و می‌توان آنها را بدون مخاطب بکار برد:

Tell a lie

دروغ گفتن

Tell a joke

جوک گفتن

Tell the truth

حقیقت را گفتن

Tell a story

ماجرایی را تعریف کردن

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-say-%D9%88-tell-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-576x301
دوستان توضیح داده بودن بااجازشون براتون کپی کردم،،،،روزگارتون خوش

3 Likes

واقعا متشکرم از جوابی که دادید.

1 Likes

روزگارتون خوش بانو:wink::innocent:

1 Likes