تالار زبانشناس

تفاوتbeacame trappesو was trapped

سلام
میخواستم بپرسم تفاوتbecame trappedوwas trappedچی هست؟ ممنون


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes