تالار زبانشناس

معنی کلمهlying چیست

داخل دیکشنری ها که میگردم چیزی پیدا نمی کنم و یا lie میاد یا معنی نمیاره فکر کنم دروغ میشه ولی نمیشه حدس و گمان رفت جلو


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

بله به معنای دروغ هست

4 Likes

همونطور که افسانه خانم گفتن توی این متن به معنی دروغ‌گفتن هست و ایشون نمی‌خوان شما رو گیج کنن.
ولی اگه اذیت نمی‌شید بذارید من یه کوچولو گیجتون کنم. :sweat_smile:

دو کلمه‌ی lie هست، یکی به معنی دروغ گفتن یکی به معنی قرارداشتن و دراز کشیدن؛ که شکلشون توی زمان‌های مختلف با چند کلمه تداخل می‌کنه:
(دروغ گفتن:) حال ساده: lie؛ گذشته: lied؛ وجه وصفی حال: lying؛ اسم مفعول: lied
(قرارداشتن: ) حال ساده: lie؛ گذشته: lay؛ وجه وصفی حال: lying؛ اسم مفعول: lain

گذشته‌ی قرارداشتن رو ببینید: دوتا هم lay داریم:
یکی همین شکل گذشته‌ی قرارداشتن و دراز کشیدنه
یکی به معنی «گذاشتن» (مثلاً آجر چیدن یا تخم گذاشتن یا فرش پهن کردن)
حال ساده: lay؛ گذشته: laid؛ وجه وصفی حال: laying؛ اسم مفعول: laid

گیج شدی؟ خیله‌خب :sweat_smile: (حالا معذرت می‌خوام)

6 Likes

اوه خدای من:joy::joy::joy::joy::joy::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::grin::ok_hand::ok_hand:

1 Likes