تالار زبانشناس

ترجمه زمان اینده درس زندگی یا مرگ؟؟؟؟!

چرا بصورت گذشته ترجمه شده؟؟؟؟؟؟؟ :thinking:


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

5 Likes

بله به جای آینده، اشتباهی بصورت گذشته ترجنه شده

1 Likes