تالار زبانشناس

اصطلاح لبریز شدن کاسه صبر

Tolerance had grown thin


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی انتهای اتوبوس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « انتهای اتوبوس – داستانی از تبعیض نژادی در آمریکا »

3 Likes