تالار زبانشناس

Here is a special drink!

کدوم کلمه انگلیسی در این جمله معنی بگیر میده…«این را بگیر»


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

تقریبا here is. میشه اینجوری معنیش کرد.
Here you are و there you are هم شبیه به همین معنی میشن، مثلا : بفرمایید

1 Likes