تالار زبانشناس

What is the “LANG” mean

چرا کلمه lang اینجا بار رفته است ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چهل سال انتظار برای پایان جنگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « چهل سال انتظار براي پايان جنگ »

1 Likes

سلام. به پاراگراف دوم دقت کنین:
In a panic, Thanh grabbed his two-year-old son, Ho Van Lang
اسم خاص هست، اسم پسر دو ساله ش. اسم کاملش Ho Van Lang هست، خلاصه ش رو گفته Lang

غیر از این، وقتی توی متن و وسط جمله ها کلمه ای با حرف بزرگ شروع شده، به احتمال زیاد اسم خاص هست

2 Likes