تالار زبانشناس

تلفظ یا عدم تلفظ 's

سلام
در جمله
But that’s what he’s saying.

So next he’s saying that
تلفظشون یجوریه که انگار
's
رو تلفظ نمی کنن و در ظاهر اونطوری که من شنیدم
«هی سیینگ»
تلفظ میکرد آقای ای جی
همینطوره ما میتونیم اونجوری تلفظ کنيم یا صرفا من اونجوری شنیدم؟


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مرد ممتاز »

1 Likes

سلام
چون کلمه ی بعدی (saying) هم اولین حرف s هستش
بنابراین دو تا s که پشت سر هم اومدن ترکیبی تلفظ شدند

هر دو صورت رو می تونید تلفظ کنید
چه جدا و چه ترکیبی

6 Likes