تالار زبانشناس

یه تیکه از ترجمه زندگی یا مرگ جا مونده

He called it a beautiful pain
او اسمش را گذاشت: یک درد زیبا

3 Likes

خودتون هم میتونین ترجمه رو ویرایش کنین دوست خوبم