تالار زبانشناس

معنی lots of adventuresو چرا Sگرفته

چرا s گرفتن مگر فعل هستن یا جمع


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

بله جمع هست.
Lots of یعنی خیلی زیاد، پس از یکی بیشتره.
اگه منظورتون خود lots of هست، که خب شکل ثابتش همینه، به معنی خیلی از چیزی. a lot of هم داریم.
Adventures هم که چون با خیلی زیاد اومده پس از یکی بیشتره و جمع بسته میشه.
Lots of adventures یعنی ماجراهای خیلی زیاد

2 Likes