تالار زبانشناس

معنی across و travelچیست

چرا معنیش شده عبور کرد یا معنی travelدر این درس چیست

1 Likes

سلام. جمله ی کامل رو بذارین یا لینک بدین