تالار زبانشناس

That were happeningچراing گرفته

اینجا مگر were گذشته نیست پس چرا ingهم هست

1 Likes

سلام وقت بخیر.
گذشته ی استمراری هست. یعنی چیزی که برای مدتی در گذشته ادامه داشته.
Was/were+ing

البته همیشه اگه جمله رو کامل بذارین یا لینک بدین به درس مورد نظر، خیلی بهتره

1 Likes