تالار زبانشناس

معنی وleft وwithچیست

with nothing left to giveمعنی این دو در این جمله چیست

2 Likes

تحت اللفظیش میشه “با هیچ چیز برای بخشیدن”
روان بخوایم بگیم یعنی دیگه چیزی براش نمونده که بخواد به بقیه هم ببخشه.
جملات رو کاملتر بذارین یا به درس لینک بدین ولی تا بشه دقیق تر گفت

1 Likes