تالار زبانشناس

اینجا help چه نقش داره چون اصلا معنی نشده

To help protect his people?!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

معنیش میشه:برای کمک به محافظت از مردمش
اگه معنی رو دقت کنی میشه: کمک

5 Likes