تالار زبانشناس

معنا و گرامر جمله

lts magic wasn’t that of در اينجت lts و that of معنا و گرامرش چيه و اينكه كلا در جمله is داريم پس چرا بعدش wasn’t اومده


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « منجمد 2 »

جمله رو کاملتر بذارین همیشه. کاملتر هم بخونین. خودتونم بهتر متوجه میشین.
سوالتون رو هم واضح و مرتب تایپ کنین که سریعتر جواب بگیرین.
برای اینکه به هم نریزه متنش هم اولین کلمه رو فارسی تایپ کنین همیشه.

But its magic wasnt that of

goblin spells and lost fairies.

اما جادوش از نوع وردهای جن و پری های گمشده نبود.

Its که برای مالکیت اومده، جادو"ش". برمیگرده به forest در جمله قبل.
That of اصطلاحه و مدل‌های مختلف ممکنه معنی بشه برای مقایسه ی دو چیز اکثرا استفاده میشه و اینکه بگیم از یه نوع و جنس هستن یا نه.
اینجا میشه ترجمه کرد از نوع… نبود.