تالار زبانشناس

معنای واژه presence در جمله زیر چیه؟

They felt a strange, evil presence as they got closer to the house.


این تاپیک مربوط به « واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « آزمایشگاه »

2 Likes

خود presence میشه “حضور”. اینجا یعنی یه حضوری رو احساس کردن. وقتی حضور یه چیزی رو احساس میکنیم ولی نمیدونیم آدمه، روحه،‌حالته، چیه، میگیم presence. حس میکردن موجودی یا یه حسی حضور داره ولی نمیدونستن یا نمیتونستن توصیف کنن چیه دقیقا.
میتونیم تو فارسی ترجمه ش کنیم یک تجسم/ حضور/ تجلی/ وجود شیطانی در خانه حس میکردند

3 Likes

چه ترستناک بوده داستانش :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved: