تالار زبانشناس

درس «قاعده ی ده هزار ساعت»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس قاعده ی ده هزار ساعت ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «مگا داستان» فصل «قاعده ی ده هزار ساعت» مراجعه بفرمایید.

1 Likes