تالار زبانشناس

Someone or somebody?

what is the differences between “someone “ and “sombody “?
When we should use “someone “when “ Sb.”???

1 Likes

سلام دوست عزیز

در لینک زیر کامل توضیح داده شده

به طور کلی بخوایم بگیم هر دو یک مفهوم رو دارن اما someone رسمی تر هست

1 Likes