تالار زبانشناس

معنی جمله پایین چی میشه؟

That means, it’s kind of a long‑term idea, it means generally for some time I feel angry


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

البته جمله ظاهرا کامل نیست ولی همین قسمت ترجمه اش این میشه:
بدین معنی هستش ک این یک ایده بلند مدت هست. یعنی
ب طور کلی بعضی اوقات من احساس عصبانیت میکنم.