تالار زبانشناس

در جمله اين جمله نقش fast asleep

soon rabit was fast asleep
در اينجا fast صفته ؟
asleep چطور؟


این تاپیک مربوط به درس« خرگوش آب زیر کاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

Hi, “fast asleep” is a phrase and it means “someone who sleeps very deeply”. And by the way, rabbit is the correct form.

5 Likes

سلام.
این در واقع یک phrase یا عبارت ثابته و اصطلاح حساب میشه و با هم میان زیادم استفاده میشه.
اما ترکیبش قید و صفت هست در واقع
fast قیده و asleep صفت

4 Likes