تالار زبانشناس

درس «نجات‌يافتگان»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس نجات‌يافتگان ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «نجات‌يافتگان» مراجعه بفرمایید.

1 Likes